ගෙදර > අපි ගැන >උපකරණ

උපකරණ

නිෂ්පාදන වැඩමුළු වින්‍යාසය Siemens ස්වයංක්‍රීය හාර්මොනික් පද්ධතිය සහ සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය පිරවුම් නිෂ්පාදන රේඛාව, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා සර්ව වටය


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept